Khasab

 
Address:
Behind Khasab hotel
Khasab Musandam Region